1. Domov
 2. Čistiace prostriedky
 3. Šperky
 4. Hagerty čistič krištáľu 500 ml

Hagerty čistič krištáľu 500 ml

Hagerty čistič krištáľu 500 ml

Použitie : Pred použitím vypnite luster z elektriny a zakryte okolie lustru. Nastriekajte na krištáľové a kovové časti, kým z nich neodkvapká nečistota a sadza. Nechajte vysušiť. Pred zapnutím elektriny…
9.50 

Nie je na sklade

Použitie :

 • Pred použitím vypnite luster z elektriny a zakryte okolie lustru.
 • Nastriekajte na krištáľové a kovové časti, kým z nich neodkvapká nečistota a sadza.
 • Nechajte vysušiť. Pred zapnutím elektriny poutierajte zástrčku a elektrický kábel.

Upozornenie :

 • Pozor. Obsahuje ethanol.
 • Horľavá kvapalina a pary.
 • Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa /horúcich povrchov. Nefajčite.
 • Uchovávajte mimo dosah detí.
 • Vyhnite sa kontaktu s očami. Spôsobuje silné podráždenie očí. V prípade zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou. Podľa možnosti odstráňte kontaktné šošovky. Pri pretrvávajúcom dráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov.
 • Pred použitím prečítajte si prosím etiketu symbolov. Nariadenie getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/detergent/?cur=1">detergentu 648/2004.

Súvisiace produkty

Menu