1. Domov
 2. Čistiace prostriedky
 3. Šperky
 4. Hagerty ponorný čistiaci kúpeľ na striebro 580 ml

Hagerty ponorný čistiaci kúpeľ na striebro 580 ml

Hagerty ponorný čistiaci kúpeľ na striebro 580 ml

Profesionálna receptúra, pre profesionálov. Použitie : Nepoužívajte pre synteticky oxidované striebro. S umelo oxidovaným striebrom už viac nepoužívajte. Čistí a obnovuje lesk. Riad vložte do košíka, ponorte do čistiaceho kúpeľa…
13.90 

Nie je na sklade

Profesionálna receptúra, pre profesionálov.

Použitie :

 • Nepoužívajte pre synteticky oxidované striebro. S umelo oxidovaným striebrom už viac nepoužívajte. Čistí a obnovuje lesk.
 • Riad vložte do košíka, ponorte do čistiaceho kúpeľa a jemne pohybujte, nechajte pôsobiť 5-10 min.
 • Opláchnite s teplou vodou.
 • Vysušte s jemnou handričkou.

Zloženie :

Upozornenie :

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Nebezpečenstvo: obsahuje tiomočovinu.
 • Spôsobuje ťažké popáleniny kože a ťažké poškodenie očí.
 • Pravdepodobne je rakovinotvorný.
 • Pravdepodobne môže ovplyvniť i plodnosť a môže poškodiť i dieťa v materskom lone.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcim účinkom.
 • Uskladňujte s uzatvoreným uzáverom.
 • Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
 • Pred použitím si dôkladne prečítajte bezpečnostné pokyny a je potrebné, aby ste im porozumeli.
 • PRI PREHLTNUTÍ: Vypláchnite si ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Ihneď zavolajte na Toxikologické informačné centrum alebo lekárovi.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo s vlasmi): Pokožku si umyte vodou.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vypláchnite oči niekoľko minút vodou.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov.

www.hagertycare.com

Súvisiace produkty