Heitmann čistiaca pena na krb, rúry, gril 400 ml

Heitmann čistiaca pena na krb, rúry, gril 400 ml

Popis Heitmann čistiaca pena na krb, rúry, gril: Čistič rúry, grilu a krbového skla vďaka aktívnej pene účinne odstraňuje odolné nečistoty. Spálený tuk, zvyšky jedla alebo sadze pre neho nie…
Katalógové číslo: 02981

4.90 

10 na sklade

Popis Heitmann čistiaca pena na krb, rúry, gril:

Čistič rúry, grilu a krbového skla vďaka aktívnej pene účinne odstraňuje odolné nečistoty. Spálený tuk, zvyšky jedla alebo sadze pre neho nie sú problémom. Obsahuje kyselinu citrónovú a preto odstraňuje vodný kameň, silné nečistoty a zvyšky mydla. Odstraňuje viac ako 99% baktérií. Na všetky povrchy.

Použitie:

 • Nastriekajte na miesto, ktoré chcete vyčistiť, a potom ho nechajte chvíľu pôsobiť.
 • Povrch dôkladne opláchnite a utrite.
 • Nepoužívajte na horúce povrchy.
 • Nie je vhodný na čistenie hliníkových, medených a lakovaných povrchov.
 • Nestriekajte do otvorov, z ktorých nie je možné zotrieť čistiacu penu.
 • Chráňte koberce pred postriekaním.

Zloženie :

5-15% alifatických uhľovodíkov, menej ako 5% aniónových povrchovo aktívnych látok, menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok. Ďalšie zložky: vonné látky (limonén).

Upozornenie:

"" ""

 • Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní môže prasknúť.
 • Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť.
 • Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zdroj zapálenia.
 • Neprepichujte
 • Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte všetok kontaminovaný odev. Opláchnite pokožku vodou [alebo sprchou].
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/výrobcu.
 • Uchovávajte uzamknuté.
 • Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
 • Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Súvisiace produkty