1. Domov
 2. Pracie prostriedky
 3. Odstraňovače škrvŕn
 4. Heitmann Oxi Color odstraňovač škvŕn a mastnoty na farebnú bielizeň 500 g

Heitmann Oxi Color odstraňovač škvŕn a mastnoty na farebnú bielizeň 500 g

Heitmann Oxi Color odstraňovač škvŕn a mastnoty na farebnú bielizeň 500 g

Popis Heitmann Oxi Color: Použite univerzálny odstraňovač škvŕn a mastnoty ako čistiaci booster pre vašu stálofarebnú farebnú bielizeň. Týmto spôsobom môžete odstrániť pachy a odolné škvrny, napr. B. od kávy,…
Katalógové číslo: 02734

7.60 

Nie je na sklade

Popis Heitmann Oxi Color:

Použite univerzálny odstraňovač škvŕn a mastnoty ako čistiaci booster pre vašu stálofarebnú farebnú bielizeň. Týmto spôsobom môžete odstrániť pachy a odolné škvrny, napr. B. od kávy, červeného vína, pôdy, trávy a mastných škvŕn z vašej bielizne.

 • pôsobí silne proti odolným škvrnám
 • bez povrchovo aktívnych látok a chlóru
 • pre maximálny čistiaci výkon
 • odstraňuje nepríjemné pachy

Použitie :

Pranie:

 • 1 odmerka 35 g (30 ml) na slabo znečistenú bielizeň
 • 2 odmerky 70 g (60 ml) na silno znečistenú bielizeň

Namáčanie:

 • 6 – 12 kúskov oblečenia: 1- 2 odmerky Heitmann Oxi Color na 4 l vody s teplotou do 40°C
 • následne klasicky vyperte v práčke

Pred praním:

 • vytvorte pastu z 1/2 odmerky prípravku a 100 ml vody
 • naneste na 10 minút na škvrnu
 • a vyperte v práčke

Zloženie:

> 30% bielidlá na báze kyslíka, enzýmy, obsahuje uhličitan disodný, zlúčenina s peroxidom vodíka (2:3).

Upozornenie:

""

 • Škodlivý po požití.
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
 • Pri používaní tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • Noste ochranu očí/tváre.
 • PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/výrobcu.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Súvisiace produkty