K2R čistič sporáku a grilu 500 ml

K2R čistič sporáku a grilu 500 ml

Popis K2r čistič sporáku a grilu: Aktívna pena pôsobí aj pri silne znečistených povrchoch. Čistič je možné použiť na rôzne povrchy: sporáky, grily, obkladačky, fritézy, mikrovlnné rúry, hrnce a panvice,…
Katalógové číslo: 03151

8.00 

11 na sklade

Popis K2r čistič sporáku a grilu:

Aktívna pena pôsobí aj pri silne znečistených povrchoch. Čistič je možné použiť na rôzne povrchy: sporáky, grily, obkladačky, fritézy, mikrovlnné rúry, hrnce a panvice, kuchynské plechy a emailované plochy. Určený aj na všetky silne znečistené sklené plochy v domácnosti, ako sú dvierka na krbe, na elektrickej rúre atď. Vhodný aj na kovové povrchy ako sú obruče kolies a bicyklov. Dôkladne odstraňuje pripálené zvyšky a špinu aj z rohov a kútov. Bez nahrievania, bez zápachu.

Použitie:

 • Fľašu dobre potraste!
 • Rovnomerne nastriekajte penu zo vzdialenosti cca 25cm.
 • Sporák nenahrievajte!
 • Nechajte pôsobiť minimálne 1 hodinu, najlepšie však počas noci.
 • Rozpustenú špinu zotrite mokrou handrou.
 • V prípade potreby proces zopakujte.

Zloženie:

≥5 – <15 % alifatických uhľovodíkov, <5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, neiónových povrchovo aktívnych látok. Obsahuje vonné látky.

Upozornenie:

"" "" ""

 • Nie je určený na samočistiace sporáky. Nestriekajte na hliník a plastové časti.
 • POZOR! Extrémne vznetlivý aerosól. Nádoba je pod tlakom – pri prehriatí môže explodovať.
 • Dráždi dýchacie cesty. Spôsobuje ťažké poleptanie pokožky a ťažké poškodenie očí.
 • Nestriekajte proti ohňu alebo inému zápalnému zdroju.
 • Nevdychujte aerosól. Uchovávajte s uzáverom.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Nádoba je pod tlakom: neprepichujte ani nespaľujte, a to ani po vyprázdnení. Chráňte pred slnečným žiarením a teplotami nad 50°C.
 • Uchovávajte mimo zdroja tepla/žiarenia/otvoreného ohňa/horúcich povrchov a iných zápalných zdrojov. Nefajčite.
 • Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre. V prípade potreby lekárskej pomoci predložte balenie alebo etiketu.
 • PRI PREHLTNUTÍ: Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: dôkladne oplachujte vodou. PRI VDÝCHNUTÍ: Priveďte postihnutú osobu na čerstvý vzduch a zabezpečte plynulé dýchanie.
 • PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minúť opatrne vyplachujte vodou. Nasadené očné šošovky podľa možností odstráňte. Okamžite kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Súvisiace produkty

Zľava