Sagrotan hygienický čistič práčky 250 ml

Sagrotan hygienický čistič práčky 250 ml

Popis Sagrotan hygienický čistič práčky: Sagrotan hygiena bielizne a strojov: Sagrotan čistič práčky pomáha pri odstraňovaní nepríjemných zápachov, vodného kameňa a usadenín. Odstraňuje 99,9% baktérii. Pre sviežu a čistú bielizeň.…
Katalógové číslo: 02095

6.90 

11 na sklade

Popis Sagrotan hygienický čistič práčky:

Sagrotan hygiena bielizne a strojov: Sagrotan čistič práčky pomáha pri odstraňovaní nepríjemných zápachov, vodného kameňa a usadenín. Odstraňuje 99,9% baktérii. Pre sviežu a čistú bielizeň.

Dávkovanie:

 • Odporúčané dávkovanie 250 ml čistiaceho prostriedku.
 • Na vonkajšie časti práčky: 1 PL (15 ml) zmiešať s 200ml vody a hubkou povytierať dávkovač práčky, dvierka a gumenné tesnenie práčky. Zvyšný prostriedok vliať do dávkovača a zapnúť práčku bez prádla a predpierania na 60°C.
 • Nekombinovať s bieliacimi a inými čistiacimi prostriedkami.
 • Pre hygienicky čistý stroj sa odporúča používať prípravok každé 2 mesiace. Pri prvom použití prípravku na starých, silne znečistených práčkach odporúčame aplikáciu zopakovať.

Zloženie:

100 g tekutiny obsahuje 2,25 g benzalkóniumchloridu, 9,99 g kyseliny mliečnej a 0,13 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamínu, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prostriedky, vonné látky.

Upozornenie:

""

 • POZOR! Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Môže spôsobiť alergické reakcie. (Obsahuje kvartérne amóniové zlúčeniny, Benzyl C12-16-alkyldimethyl, Chloride, L-Lactic acid, do (3-aminopropyl) dodecylamin).
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom.
 • Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Po použití si dôkladne umyte ruky.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť – pripravte si nádobu alebo štítok.
 • Zlikvidujte obsah / nádobu len vyprázdnenú podľa miestnych predpisoch o recyklácii.
 • Môže byť korózny na kovy.

Súvisiace produkty