1. Domov
 2. Pracie prostriedky
 3. Čistenie pračky
 4. Sagrotan hygienický čistič práčky 250 ml

Sagrotan hygienický čistič práčky 250 ml

Sagrotan hygienický čistič práčky 250 ml

Popis Sagrotan hygienický čistič práčky: Sagrotan hygiena bielizne a strojov: Sagrotan čistič práčky pomáha pri odstraňovaní nepríjemných zápachov, vodného kameňa a usadenín. Odstraňuje 99,9% baktérii. Pre sviežu a čistú bielizeň.…
Katalógové číslo: 02095

6.90 

Nie je na sklade

Popis Sagrotan hygienický čistič práčky:

Sagrotan hygiena bielizne a strojov: Sagrotan čistič práčky pomáha pri odstraňovaní nepríjemných zápachov, vodného kameňa a usadenín. Odstraňuje 99,9% baktérii. Pre sviežu a čistú bielizeň.

Dávkovanie:

 • Odporúčané dávkovanie 250 ml čistiaceho prostriedku.
 • Na vonkajšie časti práčky: 1 PL (15 ml) zmiešať s 200ml vody a hubkou povytierať dávkovač práčky, dvierka a gumenné tesnenie práčky. Zvyšný prostriedok vliať do dávkovača a zapnúť práčku bez prádla a predpierania na 60°C.
 • Nekombinovať s bieliacimi a inými čistiacimi prostriedkami.
 • Pre hygienicky čistý stroj sa odporúča používať prípravok každé 2 mesiace. Pri prvom použití prípravku na starých, silne znečistených práčkach odporúčame aplikáciu zopakovať.

Zloženie:

100 g tekutiny obsahuje 2,25 g benzalkóniumchloridu, 9,99 g kyseliny mliečnej a 0,13 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamínu, <5% neiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prostriedky, vonné látky.

Upozornenie:

""

 • POZOR! Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Môže spôsobiť alergické reakcie. (Obsahuje kvartérne amóniové zlúčeniny, Benzyl C12-16-alkyldimethyl, Chloride, L-Lactic acid, do (3-aminopropyl) dodecylamin).
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom.
 • Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Po použití si dôkladne umyte ruky.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť – pripravte si nádobu alebo štítok.
 • Zlikvidujte obsah / nádobu len vyprázdnenú podľa miestnych predpisoch o recyklácii.
 • Môže byť korózny na kovy.

Súvisiace produkty