Vanish Oxi Action práškový odstraňovač škvŕn na farebnú bielizeň 1,1 kg

Vanish Oxi Action práškový odstraňovač škvŕn na farebnú bielizeň 1,1 kg

Popis Vanish Oxi Action na škvrny: Efektívne a hĺbkovo odstraňuje škvrny už pri nízkych teplotách. Bez bielidiel na báze chlóru. Pre hygienický čistú a žiarivo farebnú bielizeň. Použitie : Pranie…
Katalógové číslo: 00042

23.90 

7 na sklade

Popis Vanish Oxi Action na škvrny:

Efektívne a hĺbkovo odstraňuje škvrny už pri nízkych teplotách. Bez bielidiel na báze chlóru. Pre hygienický čistú a žiarivo farebnú bielizeň.

Použitie :

Pranie v práčke:

 • Pridajte k praciemu prostriedku do zásobníka práčky 1 dávkovaciu lyžicu v prípade odolných zaschnutých škvŕn.
 • Pridajte k praciemu prostriedku do zásobníka práčky 1/2 dávkovacej lyžice v prípade normálnych škvŕn.

Namáčanie/ručné pranie:

 • Rozpustite 1 dávkovaciu lyžicu v 4l vody (max. 40 °C), pre farebnú bielizeň (max. 1 hodinu), pre bielu bielizeň (max. 6 hodín).
 • Po namáčaní dôkladne vypláchajte, alebo ako obvykle vyperte. Pre dosiahnutie lepších výsledkov podrhnite textíliu.

Ošetrenie pred praním:

 • Zmiešajte 1/4 lyžice prášku a 3/4 lyžice vody.
 • Aplikujte zmes na škvrnu. Pomocou opačnej strany lyžice vtierajte zmes do škvrny. Po použití vyčistite a vysušte dávkovaciu lyžicu. Bielizeň vyperte ako obvykle.

Tipy k používaniu:

 • Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti.
 • Vždy si vopred skontrolujte stálosť farieb a kompatibilitu materiálu na nenápadnej ploche. Opláchnite a nechajte uschnúť.
 • Po každom použití naskrutkujte veko späť a uložte Vanish na chladnom a suchom mieste
 • Nepoužívajte na vlnu, hodváb alebo kožu.
 • Nepoužívajte na neošetrené povrchy (ako napr. drevo, kov a. i.)
 • Nedávajte výrobok na žiadne kovové časti bielizne (napr. zipsy, nite) alebo nehorľavé povrchy.

Zloženie:

>30% bielidlo na báze kyslíka, <5% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, zeolity, enzýmy, vonné látky, hexyl cinnamal, citronellol.

Upozornenie:

""

 • NEBEZPEČENSTVO! Obsahuje peroxid uhličitanu sodného, ​​olefinsulfonát sodný C14-16.
 • Spôsobuje vážne poškodenie očí a pokožky.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky!
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak podráždenie očí pretrváva: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • Nemiešajte s inými zosvetlovacími prostriedkami.
 • Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Skladujte v oddelenom, vhodne schválenom priestore. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte iba v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. Neskladujte spolu s nekompatibilnými látkami a nie s potravinami a nápojmi. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú a zapečatenú, kým nie je pripravená na použitie. Nádoby, ktoré boli otvorené, dôkladne uzavrite a skladujte vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Aby ste predišli kontaminácii životného prostredia, použite vhodnú nádobu. Odporúčaná skladovacia teplota: priemerne maximálne 30°C. Nádoby uchovávajte v chlade a suchu.

Súvisiace produkty