Vanish Oxi Action sprej na odstraňovanie škvŕn na farebnú bielizeň 750 ml

Vanish Oxi Action sprej na odstraňovanie škvŕn na farebnú bielizeň 750 ml

Popis Vanish Oxi Action sprej na škvrny: Účiný sprej na odstraňovanie škvŕn už po 30 sekundách od použitia a je vhodný na predbežné ošetrenie pred praním. Vhodný na farebnú aj…
Katalógové číslo: 00040

12.90 

11 na sklade

Popis Vanish Oxi Action sprej na škvrny:

Účiný sprej na odstraňovanie škvŕn už po 30 sekundách od použitia a je vhodný na predbežné ošetrenie pred praním. Vhodný na farebnú aj bielu bielizeň.

Použitie:

 • Nastriekajte na škvrny, jemne rozotrite, nechajte pôsobiť maximálne 5 minút a potom vyperte ako obvykle.
 • Nechajte škvrnu zaschnúť (čas kontaktu s textíliou max. 5 minút).
 • Pre optimálne výsledky naneste priamo na škvrnu čo najskôr a použite sprej na škvrnu z oboch strán.
 • Stálosť farieb a znášanlivosť materiálu vždy vopred vyskúšajte na neviditeľnom mieste.
 • Nepoužívajte na vlnu, hodváb, alebo kožu.
 • Nepoužívajte na povrch ošetrený náterom, alebo lakom – napr. drevo, kov a pod.
 • Nepoužívajte na textílie, ktoré si vyžadujú chemické čistenie.
 • Ošetrené a namočené textílie pred praním, alebo pri vyplachovaní nevystavujte priamej horúčave, alebo slnečnému žiareniu.
 • Pri škvrnách po krvi – predperte 20-30 sekúnd pod studenou vodou, následne produkt nastriekajte na škvrny a nechajte prať ako obvykle.

Zloženie:

5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky, bielidlá na báze kyslíka, <5% vonné látky.

Upozornenie:

""

 • NEBEZPEČENSTVO! Obsahuje SODNÝ C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, C12-16 Pareth-3, peroxid vodáka.
 • Spôsobuje vážne poškodenie očí a pokožky.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • Po použití si dôkladne umyte ruky!
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Ak podráždenie očí pretrváva: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • Nemiešajte s inými zosvetlovacími prostriedkami.
 • Skladujte v súlade s miestnymi predpismi. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte iba v suchých, chladných a dobre vetraných priestoroch. Neskladujte spolu s nekompatibilnými látkami a nie s potravinami a nápojmi. Nechajte zamknuté. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú a zapečatenú, kým nie je pripravená na použitie. Nádoby, ktoré boli otvorené, dôkladne uzavrite a skladujte vo zvislej polohe, aby ste zabránili úniku. Neskladujte v neoznačených nádobách. Aby ste predišli kontaminácii životného prostredia, použite vhodnú nádobu.

Súvisiace produkty

Zľava