Weisser Riese Sensitiv & Rein gél na pranie bielizne 4,5 l / 100 praní

Weisser Riese Sensitiv & Rein gél na pranie bielizne 4,5 l / 100 praní

Popis Weisser Riese Sensitiv & Rein gél: Tekutý prací prostriedok v kombinácii s hypoalergénnou parfumáciou poskytuje nielen príjemne jemnú vôňu, ale je ideálny aj pre alergikov. Zabezpečíte si tak hygienicky…
Katalógové číslo: 02756

28.30 

Nie je na sklade

Popis Weisser Riese Sensitiv & Rein gél:

Tekutý prací prostriedok v kombinácii s hypoalergénnou parfumáciou poskytuje nielen príjemne jemnú vôňu, ale je ideálny aj pre alergikov. Zabezpečíte si tak hygienicky čistú a sviežo voňavú bielizeň.

 • pre hygienicky čistú bielizeň
 • preniká hlboko do vlákien
 • odstraňuje nepríjemné pachy a najodolnejšie škvrny
 • recyklovateľný obal

Dávkovanie:

 • 1 odmerka: 50 ml
 • Na pranie 2-3 kg prádla odoberte -15 ml pracieho gélu.
 • Na pranie 6-8 kg prádla pridajte: + 25 ml pracieho gélu.
 • Na pranie 9-10 kg prádla pridajte + 50 ml pracieho gélu.
 • Pre ručné pranie pridajte 25 ml gélu na 10 l vody.

4-5 kg prádla

Tvrdosť vody

Znečistenie

Normálne

Silné

Mäkka až stredne tvrdá

50 ml

75 ml

Tvrdá

75 ml

100 ml

Zloženie:

15 – 30 % aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky; 5-15% mydlo, <5%: fosfonáty. Ďalšie zložky: vonné látky (benzyl salicylát, alfa-izometyl ionón), enzýmy.

Upozornenie:

""

 • NEBEZPEČENSTVO
 • Obsahuje proteázu. Môže spôsobiť alergické reakcie.
 • Spôsobuje podráždenie pokožky. Spôsobuje podráždenie pokožky.
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobým účinkom.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • Úplne prázdne obaly zlikvidujte v zberných strediskách plastov.

Súvisiace produkty