1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Sprejové
  5. Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jarná sviežosť 250 ml

Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jarná sviežosť 250 ml

Air Wick Freshmatic Pure náplň do osviežovača vzduchu Jarná sviežosť 250 ml

Popis Air Wick Freshmatic Pure: Vďaka inovatívnemu zloženiu sprej nezanecháva žiadne nepríjemné mokré usadeniny – pre jedinečnú jednoduchosť použitia. Vyberte si medzi 3 rôznymi intervalmi 10, 28 a 32 minút.…

8.20 

15 na sklade

Popis Air Wick Freshmatic Pure:

Vďaka inovatívnemu zloženiu sprej nezanecháva žiadne nepríjemné mokré usadeniny – pre jedinečnú jednoduchosť použitia. Vyberte si medzi 3 rôznymi intervalmi 10, 28 a 32 minút.

Zloženie:

Obsahuje: Hexyl Cinnamal, Tetrametyl Acetyloctahydronaphthalenes.

Použitie:

Pred vložením nádoby na plnenie aerosólom sa uistite, že je vaše zariadenie Freshmatic vypnuté. Pri zapnutí držte zariadenie od tváre. Ihneď po zapnutí prístroj automaticky vydá prvý postrek po 15 sekundách. Z bezpečnostných dôvodov postupujte podľa pokynov priložených k vášmu zariadeniu Freshmatic. Nevdychujte aerosól. Úmyselné zneužívanie prostredníctvom zámernej koncentrácie a vdýchnutia môže byť škodlivé alebo smrteľné. Používajte iba na určený účel.

Upozornenie:

""

Pred použitím si prosím pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny a uložte ich na bezpečnom mieste. Držte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zvierat. Ľudia, ktorí sú citliví na vône, by mali používať tento výrobok opatrne. Vône do miestností nenahradia dobrú hygienu domácnosti. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Z bezpečnostných dôvodov postupujte podľa pokynov priložených k vášmu zariadeniu Freshmatic. Nestriekajte na jedlo, odev alebo povrchy.Ak príde do styku s povrchmi, ihneď ho utrite vlhkou handričkou. Extrémne horľavý aerosól. Ak je potrebná lekárska pomoc, pripravte si nádobu alebo štítok. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Nestriekajte na otvorený oheň alebo iný zápalný zdroj. Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí môže prasknúť.Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 ° C.Pri kontakte s očami: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak je to možné, vyberte kontaktné šošovky.Pokračujte vo vyplachovaní. Používajte iba v súlade s určeným účelom. Nevdychujte aerosól. Úmyselné zneužívanie úmyselnou koncentráciou a vdýchnutie môže byť škodlivé alebo smrteľné.Nestriekajte do blízkosti elektrického ohňa, zdrojov tepla alebo obsluhujúcich elektrických zariadení. Extrémne teploty môžu nastať napríklad v automobiloch a v blízkosti sporákov a krbov.V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo označenie. Vyhnite sa kontaktu s očami.

Súvisiace produkty