1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Elektrické
  5. AIR WICK tekutá náplň do osviežovača vzduchu Satén a ľalia 19 ml

AIR WICK tekutá náplň do osviežovača vzduchu Satén a ľalia 19 ml

AIR WICK tekutá náplň do osviežovača vzduchu Satén a ľalia 19 ml

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Satén & Ľalia"Vôňa vydrží až 75 dní počas používania 12 hod / deň na 1.stupni intenzity NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:…

6.90 

Nie je na sklade

Air Wick tekutá náplň do elektrického prístroja, vôňa "Satén & Ľalia"
Vôňa vydrží až 75 dní počas používania 12 hod / deň na 1.stupni intenzity

NÁVOD NA POUŽITIE & BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

1.Odskrutkujte uzáver náplne.
2.Vložte flakón do vášho Air Wick elektrického prístroja.
3.Vložte náplň do spodnej časti elektrického prístroja, kým nebudete počuť cvaknutie.

Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
Pred výmenou vonnej náplne vždy vytiahnite prístroj z elektrickej zásuvky.
Neumiestňujte v priestoroch, v ktorých by prístroj mohol byť vystavený silným nárazom.
Prístroj a flakón vždy držte vo vodorovnej polohe.
Zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi. Používajte iba v interiéri. Nepoužívajte s predlžovacími káblami alebo rozdeľovačmi elektriny. Produkt nesmie byť v nepretržitej prevádzke, na noc vytiahnite z elektrickej zásuvky. Ponechajte voľný priestor 50 cm nad a v okolí el.prístroja počas používania. Nezabraňujte prúdeniu vzduchu prístroja. Nepoužívajte v malých, pre zvieratá určených priestoroch bez možnosti dostatočného vetrania. Neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Neumiestňujte na lakované, leštené alebo plastové povrchy. Náplne Air Wick používajte len s prístrojom Air Wick. Použitie iných náplní môže zapríčiniť nebezpečenstvo vzniku požiaru. Pri čistení prístroja vždy vytiahnite z elektrickej zásuvky a použite suchú utierku. Pri poškodení prístroja: Vypnite elektrický prúd pred odstránením zo zásuvky. Dbajte na vyššie uvedené pokyny. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

UPOZORNENIE:
Ľudia trpiaci na precitlivenosť vyvolanú vonnými látkami by mali tento výrobok používať opatrne.
Osviežovače vzduchu nenahrádzajú dodržiavanie správnej hygieny.
Pri používaní prístroja zabráňte kontaktu s deťmi.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. V prípade potreby lekárskej rady uchovajte balenie alebo etiketu.
PRI POŽITÍ: v prípade zdravotných problémov kontaktujte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Používajte ochranné rukavice/ ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Nasadené kontaktné šošovky podľa možností odstráňte. Ďalej vyplachujte. Pri pretrvávajúcom podráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc. Môže spôsobiť podráždenie pokožky.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte dostatočným množstvom vody a mydla. Pri podráždení pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Účinné látky:
alfa-hexylcinnamaldehyd, butylfenyl, metylpropional, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/citral/?cur=1">citral, benyzl salicilát, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftalenyl)etanon, d-limonene, 2,4-dimetyl-3-cykolhexén-1-karboxaldehyd, kumarín, cinnamaldehyd, isoeugenol, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=1">linalool.
Môže spôsobovať kožné alergické reakcie.

Súvisiace produkty