Coccolatevi Japonská vistéria parfum do prania 300 ml / 48 praní

Coccolatevi Japonská vistéria parfum do prania 300 ml / 48 praní

Popis Coccolatevi Japonská vistéria parfum do prania : Ako Multiuser využiteľný aj na umytie a prevoňanie podláh, rovnako ako aróma do difúznych tyčiniek, tiež po zmiešaní s vodou do rozstrekovača…
Katalógové číslo: 03370

5.50 

Nie je na sklade

Popis Coccolatevi Japonská vistéria parfum do prania :

Ako Multiuser využiteľný aj na umytie a prevoňanie podláh, rovnako ako aróma do difúznych tyčiniek, tiež po zmiešaní s vodou do rozstrekovača ako deo interiéru.

Dávkovanie:

 • Pranie: Pridajte 2-3 uzávery do priehradky na aviváž, eventuálne priamo do bubna, pár kvapiek môže ísť na zvýšenie intenzity do nádržky k praciemu prostriedku.
 • Sušička: Nakvapkajte na vreckovku, uterák alebo iný kus látky a vložte do sušičky v rámci bežného programu.
 • Podlahy:Pridajte 2-3 uzávery na 5L vody ako parfumovanú prísadu alebo ako náhradu univerzálneho čističu na podlahy.

Zloženie:

Obsahuje: Zmes 5-chlór-2-metyl-2H izotiaziol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu I 4-terc-butylcyklohexylacetát I Linalool I Kumarín. Zložky v súlade s nariadením (ES) č. 648/2004: Medzi 15 % a 30 % neiónových povrchovo aktívnych látok. Parfum. Konzervačné látky: Methylchloroisothiazolinone I Methylisothiazolinone

Upozornenie:

"" ""

 • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • Používajte ochranné rukavice.
 • PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • Odstráňte obsah/obal v príslušnom miestnom zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Súvisiace produkty