Dalli obrúsky na biele 15 ks

Dalli obrúsky na biele 15 ks

Popis Dalli obrúsky na biele : Utierky okamžite absorbujú nečistoty uvoľnené z oblečenia a zachytávajú ich vo vláknach, čím chránia snehovú belosť vášho obľúbeného oblečenia. Po vypraní sú látky dokonale…
Katalógové číslo: 03105

2.25 

12 na sklade

Popis Dalli obrúsky na biele :

Utierky okamžite absorbujú nečistoty uvoľnené z oblečenia a zachytávajú ich vo vláknach, čím chránia snehovú belosť vášho obľúbeného oblečenia. Po vypraní sú látky dokonale čisté bez stopy farbenia alebo sivenia.

 • zastaviť farbivá
 • chrániť belosť oblečenia
 • absorbovať nečistoty
 • zabrániť šediveniu

Upozornenie:

""

 • NEBEZPEČENSTVO! Spôsobuje vážne podráždenie očí, pokožky.
 • Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu zraku/ochranu tváre.
 • Držte mimo dosahu detí.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií etiketu alebo obal produktu.
 • PO ZASIAHNUTÍ POKOŽKY: Umyť dostatočným množstvom vody.
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
 • PO PREHLTNUTÍ: vypláchnuť ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Kontaktujte lekára alebo toxikologické centrum.

Súvisiace produkty

Zľava