Dalli obrúsky na čierne 15 ks

Dalli obrúsky na čierne 15 ks

Popis Dalli obrúsky na čierne: Utierky okamžite absorbujú nečistoty uvoľnené z oblečenia a zachytávajú ich vo vláknach, čím chránia sýtu čiernu vášho obľúbeného oblečenia. Po vypraní sú látky dokonale čisté…
Katalógové číslo: 03106

2.60 

12 na sklade

Popis Dalli obrúsky na čierne:

Utierky okamžite absorbujú nečistoty uvoľnené z oblečenia a zachytávajú ich vo vláknach, čím chránia sýtu čiernu vášho obľúbeného oblečenia. Po vypraní sú látky dokonale čisté bez stopy farbenia.

  • zastaviť farbivá
  • absorbovať nečistoty
  • zabrániť šediveniu

Upozornenie:

""

  • NEBEZPEČENSTVO! Spôsobuje vážne podráždenie očí, pokožky.
  • Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu zraku/ochranu tváre.
  • Držte mimo dosahu detí.
  • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií etiketu alebo obal produktu.
  • PO ZASIAHNUTÍ POKOŽKY: Umyť dostatočným množstvom vody.
  • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky existujúce kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť.
  • PO PREHLTNUTÍ: vypláchnuť ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Kontaktujte lekára alebo toxikologické centrum.

Súvisiace produkty