1. Domov
 2. Čistiace prostriedky
 3. Kuchyňa
 4. Danklorix kuchynský čistič s aktívnym chlórom 750 ml

Danklorix kuchynský čistič s aktívnym chlórom 750 ml

Danklorix kuchynský čistič s aktívnym chlórom 750 ml

Odstraňuje hlboko a dôkladne mastnotu, pripečené nečistoty, plesne ako i baktérie a zárodky. Danklorix predstavuje kuchynský čistič s aktívnym getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/chlor/?&force_sid=c533bb6efa5d02641d6c926b03905783">chlórom, ktorý odstraňuje plesne a silné nečistoty a zároveň neutralizuje pachy.…
Katalógové číslo: 00207

9.20 

5 na sklade

Odstraňuje hlboko a dôkladne mastnotu, pripečené nečistoty, plesne ako i baktérie a zárodky. Danklorix predstavuje kuchynský čistič s aktívnym getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/chlor/?&force_sid=c533bb6efa5d02641d6c926b03905783">chlórom, ktorý odstraňuje plesne a silné nečistoty a zároveň neutralizuje pachy. Dôkladne odstraňuje 99,9% baktérii, zárodky a huby. Pôsobí bakteriálne a fungicídne. Aj v domácnosti a záhrade odstraňuje dôkladne pripečené nečistoty, sadzu, motorový olej, plesne a morské riasy.

Zloženie :

Upozornenie :

 • Uchovávajte mimo dosah detí.
 • Vyhnite sa kontaktu s očami. Spôsobuje ťažké poškodenie očí. V prípade zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou. Podľa možnosti odstráňte kontaktné šošovky. Pri pretrvávajúcom dráždení očí vyhľadajte lekársku pomoc, alebo zavolajte na Toxikologické informačné centrum.
 • Spôsobuje podráždenie kože. Pri kontakte s pokožkou – pokožku opláchnite vodou.
 • Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhotrvajúcim účinkom.
 • Pozor! Nepoužívajte s inými produktmi, pretože sa môžu uvoľniť nebezpečné plyny (chlór).
 • Neprehĺtajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, uchovajte si obal alebo etiketu symbolov.
 • Môže obsahovať alergény. Informácie k zloženiu prečítajte prosím na etikete produktov.
 • NEBEZPEČENSTVO !

www.colgate.eu

Použiteľné do: viď obal

Súvisiace produkty