1. Domov
  2. Čistiace prostriedky
  3. Toaleta
  4. WC čističe
  5. Domestos gélový čistič toalety Lime Fresh 750 ml

Domestos gélový čistič toalety Lime Fresh 750 ml

Domestos gélový čistič toalety Lime Fresh 750 ml

Domestos s vôňou limetkovej sviežosti je revolúcia v čistení toaliet. Odstraňuje odolné nečistoty a usadeniny vodného kameňa. Okrem toho vytvára ochranný štít proti tvorbe vodného kameňa. Odstraňuje až 99,9% baktérii.…
Katalógové číslo: 01780

4.40 

Nie je na sklade

Domestos s vôňou limetkovej sviežosti je revolúcia v čistení toaliet. Odstraňuje odolné nečistoty a usadeniny vodného kameňa. Okrem toho vytvára ochranný štít proti tvorbe vodného kameňa.

Odstraňuje až 99,9% baktérii. S vôňou limetky.

Návod k použitiu:

Produkt rovnomerne rozstreknite do záchodovej misy a pod okraj toalety. Nechajte pôsobiť, opláchnite/použite kefu a ak je to potrebné opakujte. Nechajte pôsobiť najmenej 30 minút, aby ste dosiahli čo najlepšie účinky na ťažké usadeniny a znečistenie.

Zloženie: Dezinfekčný prostriedok: 2 g peroxidu vodíka na 100 g tekutiny;

<5%: neiónové povrchovo aktívne látky, dezinfekčné prostriedky, vonné látky.

Upozornenie:

Spôsobuje vážne podráždenie pokožky a vážne poškodenie očí. Držte mimo dosahu detí.

Môže byť korozívna pre kovy. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte iba v pôvodnom obale. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Pokožku [alebo sprchu] umyte vodou.

PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak je to možné, odstráňte všetky kontaktné šošovky. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Zozbierajte uniknutý produkt.

Zlikvidujte iba úplne vyprázdnené nádoby na recykláciu.

Pri používaní použite ochranné pomôcky ako rukavice, ochranné okuliare.

Biocídne výrobky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte štítok a informácie o produkte.

Súvisiace produkty