1. Domov
  2. Domácnosť
  3. Osviežovače
  4. Vône do auta
  5. Febreze náplň do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

Febreze náplň do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

Febreze náplň do osviežovača vzduchu do auta Čistý horský vzduch 7 ml

Výdrž až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach). Návod na použitie:Používajte len podľa návodu! 1.Odstráňte uzáver, zacvaknite flakón do difuzéra s otvorom dopredu.2.Upevnite produkt rovno…
Katalógové číslo: 01484

6.90 

1 na sklade

Výdrž až 70 dní (pri priemernom čase jazdy a pri priemerných tepelných podmienkach).

Návod na použitie:
Používajte len podľa návodu!

1.Odstráňte uzáver, zacvaknite flakón do difuzéra s otvorom dopredu.
2.Upevnite produkt rovno na vyústenie ventilačného otvoru
3.Aby ste zabránili vytečeniu a) neupevňujte ho šikmo na vyústenie ventilačného otvoru b) neotáčate

Vytečenú tekutinu okamžite zotrite, inak môže dôjsť k poškodeniu. Intenzitu vône regulujte prostredníctvom kolieska.

Upozornenie:
Zapríčiňuje ťažké podráždenie očí. Môže vyvolať kožné alergické reakcie.

Škodlivé pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. Udržujte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S OČAMI: dôkladne vyplachujte vodou niekoľko minút. Podľa možnosti odstráňte nasadené kontaktné šošovky. Vyplachujte ďalej. PRI PREHLTNUTÍ: Pri nevoľnosti okamžite kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie. Obsah/nádobu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Dodržujte návod na použitie a uchovajte balenie/uzáver. Uzáver nepokladajte na prístrojovú dosku a nepripevňujte, neregulujte a neodstraňujte prístroj počas jazdy. Zabráňte vytečeniu obsahu flakónu tým, že ho budete držať rovno a neupevníte ho šikmo na vyústenie ventilačného otvoru. Uistite sa, že prístroj neobmedzuj žiadne iné časti auta.

Obsahuje:
lauraldehyde, undecylenal, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/hexyl-cinnamal/?cur=0&&force_sid=d3160rb5gff7prsbrci57f33f4">hexyl cinnamal, delta-damascone, dihydro pentamethylindanone, pentamethyl octahydroindenodioxane, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 2-metylundecanal

Účinné látky:
vonné látky, benzyl alcohol, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/hexyl-cinnamal/?cur=0&&force_sid=d3160rb5gff7prsbrci57f33f4">hexyl cinnamal, getCurrentHomeDir()}]sk/slovnik/linalool/?cur=0&&force_sid=d3160rb5gff7prsbrci57f33f4">linalool

Distribúcia:
Procter & Gamble International Operations SA, 47 route de Saint-Georges 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko

Vyrobené v EÚ

Súvisiace produkty